Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Money and health

Money and health

We had a complicated brain operation that cost about a million dollars. They are homeless patients, the US government pays for the hospital....
Patriotism

Patriotism

Vietnam National Day is a time for me to say thank you to this country, which has suffered so much pain caused by the hands of foreigners. I...

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Hướng dẫn chuyển văn bản có dấu thành không dấu

Hướng dẫn chuyển văn bản có dấu thành không dấu Hướng dẫn chuyển văn bản có dấu thành không dấu: các bạn truy cập đường dẫn sau đây: ht...

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Hướng dẫn tạo trang cho blogger

Hướng dẫn tạo trang cho blogger Các bạn truy cập vô blogger và tìm blog cần thêm trang. Các bạn vô mục Trang -> nhấn tạo Trang mới...

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Hướng dẫn đăng lý tên miền ở z.com

Hướng dẫn đăng lý tên miền ở z.com Trước tiên bạn cần đăng ký một tài khoản tại: https://z.com/vn Đăng ký xong bạn đăng nhập vô tài k...